Andreas Werr

Professor vid Institutionen för företagande och ledning
Handelshögskolan i Stockholm

Den moderna organisationens framgång beror i stor utsträckning på medarbetares samarbetsskicklighet – deras förmåga att integrera olika kunskaper. Dagens organisationer har upp till sex gånger fler mål att uppnå och förhålla sig till och denna ökade komplexitet kräver nya förhållningssätt och kreativitet. De grupper som lyckas fånga in så mycket som möjligt av dagens komplexitet kommer att bli högpresterande men hur når vi dit? Hur blir vi en kollektivt intelligent organisation som verkligen använder och tar tillvara på medarbetarnas hela kunskapspotential? Andreas Werr är professor i företagsekonomi vid Institutionen för företagande och ledning och forskar inom humankapital och human resource management. Hans forskning är framförallt inriktad på kunskapsintensiva organisationer och deras utnyttjande och utveckling av sin kollektiva kompetens och kompetensförsörjning. På denna föreläsning kommer du att få konkreta metoder för hur du kan bygga starka team och maximera gruppers prestation genom ett ledarskap och medarbetarskap som främjar kollektiv intelligens och kunskapsintegration.Andreas är med som talare på konferensen Ledning och styrning i framtidens kommun 2019
Dag 2

14:20
Kollektiv intelligens och kunskapsintegration – så bygger du starka team i framtidens moderna organisation
  • Vad skiljer högpresterande grupper från lågpresterande?
  • Vad det är som gör grupper i kunskapsintensiva organisationer effektiva och hur når du dit?
  • Hur skapas ett socialt klimat som gynnar kunskap, lärande och samarbete?
  • Hur kan team och ledningsgrupper bli mer effektiva genom tydligare och effektivare kommunikation?
  • Kraftfulla strategier för att öka organisationens samarbetsskicklighet och förmåga att integrera olika kunskaper