Andrew Tutt Wixner

Arkivarie
Leksands kommun

Snart träder EU:s dataskyddsförordning i kraft och förordningen gäller direkt som svensk lag och ersätter personuppgiftslagen. Det här innebär stora konsekvenser och arbetet är inte över bara för att lagen träder i kraft, tvärtom, det är nu det börjar och vitesbeloppen är höga om man inte har allt på plats. Andrew Tutt- Wixner är arkivarie och dataskyddsombud i Leksands kommun och har lett arbetet med att förbereda verksamheten inför dataskyddsförordningen. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur detta arbete lagts upp och viktiga erfarenheter av vad som krävs för att lyckas med detta – i praktiken.Andrew är med som talare på konferensen Nämndsekreterare 2022
Dag 1

13:30
Att implementera GDPR i praktiken – så anpassar vi verksamheten till det nya regelverket
  • Hur lägger du upp en strategi för att din verksamhet ska kunna uppfylla dataförordningens krav?
  • Kartläggning och anpassning – så kartlägger du verksamheternas användning av personuppgifter och anpassar inför förordningens verkställande
  • Utbildning och uppföljning – så har vi lagt upp arbetet för att få verksamheterna med på tåget
  • Hur kan man hantera de problem och klagomål som uppstår?
  • Så använder du arbetet med implementeringen av GDPR som en katalysator för verksamhetsutveckling