Anette Österlund

Stödassistent och initiativtagare till samarbetet med FoU Södertörn
Haninge Kommun

Begreppet delaktighet har rönt stor uppmärksamhet inom funktionshinderområdet de senaste åren. Ett av flera exempel är den så kallade Delaktighetsmodellen som anställda över hela landet har utbildats i. I LSS-verksamheter finns sedan länge en pågående diskussion kring hur brukare ska stödjas i att bestämma över sin vardag. Men situationen är problematisk. För vad ska man som anställd vid ett LSS-boende göra när en person som bor där vägrar duscha, tvätta håret och klippa naglarna? Och vad ska man göra när en person som är överviktig äter för mycket och riskera sin hälsa? Diskussionerna i verksamheterna handlar om självbestämmande för de boende kontra risken för underlåtenhet från personalens sida.Anette är med som talare på konferensen Framtidens LSS 2023
Dag 2

09:10
Självbestämmande – ett dilemma för personal i gruppbostäder?
  • Hur hanterar du dilemmat mellan kravet på att stärka de boendes möjlighet att bestämma och skyldigheten att se till att samma personer får god omvårdnad
  • Hur kan vi ställa krav på våra brukare och få en acceptans?
  • Vilka konflikter uppstår i dialogen med brukare när vi ställer krav och hur hanterar vi dem?
  • Hur vet vi att uppfyller brukarnas förväntningar på självbestämmande?