Anette Stork Stjernström

Enhetschef
Huddinge kommun

Joachim har arbetat inom socialtjänsten i drygt 15 år såväl med klientarbete som med utvecklingsfrågor och är sedan fyra år tillbaka stabschef för individ- och familjeomsorgen i Huddinge. Anette Stork Stjernström arbetar sedan 2015 som Enhetschef på den Förebyggande enheten 0-20 år inom socialförvaltningen i Huddinge kommun. Anette är socionom och har över 30 års erfarenhet av socialt arbete, främst inom skola och förebyggande socialtjänst men även inom myndighet och behandling. Hon har erfarenhet av både individnära arbete, utvecklingsarbete och som chef.Anette är med som talare på konferensen Framtidens socialtjänst 2023
23 maj

13:50
Framtidens hållbara socialtjänst – Huddinges omställningsarbete till en förebyggande socialtjänst
  • Huddinge kommuns omställningsarbete för att möta nya förutsättningar och samhällsutmaningar
  • Så samverka inom kommunen för ett proaktivt och specialiserat socialtjänstarbete
  • Att utveckla en lättillgänglig socialtjänst – hur bygger Huddinge upp en första och andra linjens socialtjänst där fler får ta del av deras förebyggande insatser