Anette Von Troil Kurling

Head of Internal Communication & event
Swedbank

Anette är ansvarig för Swedbankkoncernens internkommunikation och stora möten/event sedan tre år tillbaka. Hon har en bakgrund som kommunikations-chef i stora organisationer, bland annat som Internkommunikationschef för Coop. Anette har också varit konsult på Nordisk Kommunikation och arbetat med strategisk internkommunikation för att stärka medarbetarnas engagemang de senaste tio åren. Hon har lång erfarenhet av förändringsarbete, kriskommunikation och kommunikativt ledarskap.Anette är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2022
15 april 2021

13:40
Kommunikation som involverar för ett starkt medarbetarskap och engagemang för verksamhets framgång
  • Hur kan du genom intern kommunikation involvera och engagera medarbetarna i verksamhetens övergripande mål och strategi?
  • Så jobbar vi för att skapa samsyn kring vad vi vill uppnå för att få hela organisationen att gå åt samma håll
  • Hur kan du uppnå effektivare medarbetare och processer genom rätt kommunikation?
  • Så bidrar den interna kommunikationen till gemenskap, arbetsglädje och ökat förtroende trots flexiblare arbetsformer