Anki Hedberg

Fritidspedagog, vice ordförande
Lärarförbundet Danderyd

Anki Hedberg är fritidspedagog och vice ordförande i Lärarförbundet, Danderyds kommun och medlem i Lärarförbundets Nätverk ABI Fritidspedagogik. Anki är en aktiv fritidshemdebattör som har lång erfarenhet av yrket och stort engagemang vad gäller fritidshemmets utvecklingsfrågor.Anki är med moderator på konferensen Fritidshem 2023