Ann Johansson

Delprojektledare Människa & förändringsledning, Aktivitetsbaserat arbetssätt
Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar startade sin förändringsresa mot nya flexibla arbetssätt redan 2018 och har gjort ett gediget förarbete som nu resulterar i en stor transformation av kontorslokaler som stöttar mer flexibla och aktivitetsbaserade arbetssätt. Hur utformar man kontoret för att medarbetarna ska vilja komma dit? Vilket digitalt stöd behövs och vilket typ av ledarskap kommer att krävas? Ann Johansson har under tre år drivit arbetet med att implementera ett flexibelt arbetssätt på Länsförsäkringar. Under denna föreläsning kommer Ann att dela med sig av vad Länsförsäkringar har gjort och hur de tänker framåt, samt reflektera kring framgångsfaktorer och utmaningar som de stött på under resans gång.Ann är med som talare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023

09:45
Ledarskap och självledarskap i en digital värld – Länsförsäkringars stora förändringsresa mot nya flexibla arbetssätt och nya aktivitetsbaserade kontorsmiljöer
  • Förstudie och kartläggning av behov – så la vi grunden till vår stora förändringsprocess mot ett mer flexibelt arbetssätt
  • Förankring och genomförande – hur skapas det engagemang som krävs och hur hanterar man utmaningarna längs vägen?
  • Hur utformar man kontoret så att det blir en attraktiv plats som stöttar både individuell produktivitet och produktivitet i samverkan?
  • Hur skapas en tydlighet kring arbetssätten och hur stöttar man chefer och medarbetare i detta på bästa sätt?