Ann-Sofie Taleman

Samordnande logoped
Norrköpings kommun

Norrköpings kommun har uppmärksammats för att vara en av Sveriges logopedtätaste kommuner. Under anförandet berättar Ann-Sofie och Sofia om Norrköpings kommuns organisation och process kring elever med språkstörning för att implementera ett inkluderande förhållningssätt och skapa goda lärmiljöer och undervisning för dessa elever. Ett arbete som grundar sig i proaktiva arbetssätt, kompetensutveckling och samarbete mellan logopeder och pedagogisk personal.Ann-Sofie är med som talare på konferensen Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan

13:00
Vikten av att skapa en hållbar organisation kring elever med språkstörning baserat på samsyn och tidiga insatser
  • Varför behövs en fungerande organisation och process för stöd till elever i språklig sårbarhet?
  • Varför behöver logoped och pedagogisk personal samarbeta för att elever med språkstörning ska få rätt stöd?
  • Hur arbeta proaktivt och tillsammans för att upptäcka behov, ge rätt stöd och utveckla undervisningen?