Anna Bengtsson

Agr. Doktor
Sveriges lantbruksuniversitet

Utemiljöer som stärker hälsa och välbefinnande behöver utformas med en betydligt större variation och med bättre verktyg än idag. Det handlar om att bättre anpassa utemiljön utifrån individernas olika behov. Med avstamp från aktuell forskning om utemiljöer, hälsa och välbefinnande får du förslag på hur du kan utveckla inspirerande utemiljöer anpassade för personer med särskilda behov. Hur du utifrån den brukarens behov utformar såväl säkra som stimulerande och inspirerande utemiljöer.Anna är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 1

15:15
Så skapar du stimulerande och hälsofrämjande utemiljöer för personer med särkilda behov
  • Hur utemiljön påverkar vår hälsa och vårt välmående
  • Utemiljö, hälsa och välmående kopplat till personer med särskilda behov
  • Utformning av utemiljön för personer med särskilda behov
  • Hur involvera och engagera personalen och de boende i miljöns utformning och utveckling?