Anna Bengtsson

Specialpedagog
Spekerödsskolan, Stenungsund

Anna Bengtsson arbetar som specialpedagog och Maria Kempe Olsson som rektor. Tillsammans, i samarbetet Unacum – för skolutveckling genomför de utvecklingsuppdrag på skolor och i kommuner runt om i landet med fokus på skolutveckling genom elevhälsa. Anna och Maria är två av författarna till boken EHM – elevhälsomötet.Anna är med som talare på konferensen Elevhälsan 2020
Dag 1

11:10
Hur bygger man en organisationsstruktur för ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete?
  • Så bygger du upp en organisationsstruktur för elevhälsoarbetet som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa
  • Verktyg, forum och rutiner för att få till ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete