Anna Berglund

Kommunikationschef
Haninge kommun

Digitaliseringen ställer helt nya krav på både kommunikationen, funktionen och arbetssätten. Haninge kommun har under 2016 byggt upp en helt ny kommunikationsavdelning där målet är att skapa en framtidssäkrad funktion som kan möta upp de förändrade krav som bl.a digitaliseringen för med sig och skapa nya förutsättningar för kommunens sätt att kommunicera. Målet är att skapa en mer strategisk organisation, som tillsammans med verksamheterna arbetar med verksamhetsutveckling där kommunikation är verktyget. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av bakgrunden till detta, hur denna nya organisation i ”Stjärnmodellen” vuxit fram samt vilka resultat arbetet genererat. Anna Berglund har en bred kommunikationsbakgrund inom både marknadsföring, intern och extern kommunikation samt en spetskompetens inom digital transformation som tidigare chef för Digital service på Swedavia Sveriges flygplatser och webbchef på Arbetsförmedlingen.Anna är med som talare på konferensen Strategisk kommunikation offentlig sektor 2017
Dag 1

13:50
Så bygger du upp din kommunikationsfunktion för att möta en snabbare och mer krävande digital omvärld
  • Så har Haninge skapat en helt ny organisation enligt ”Stjärnmodellen” för att säkra ett kommunikationsstrategiskt och verksamhetsövergripande utvecklingsarbete
  • Att ta fram och implementera en ny strategisk kommunikationsorganisation – så får du med dig organisationen
  • Att bygga framgångsrika team – vilka nya kompetenser behövs för att lyckas möta digitaliseringens alla krav?
  • Konkret modell för att arbeta strukturerat, planerat och effektivt med kommunikation i dagens snabbrörliga medieflöde