Anna Bergström

Speciallärare, Lejonströmsskolans grundsärskola
Skellefteå kommun

Anna Bergström har tilldelats Guldäpplet 2018 för sitt arbete med digitala verktyg på Lejonströmsskolans grundsärskola. Anna tycker det är viktigt att särskolan syns och är med i den digitala skolutvecklingen. Särskolan ligger visserligen ofta långt fram när det gäller digital teknik, men när det gäller undervisning i programmering och digital kompetens krävs pedagogisk fortbildning.Anna är med som talare på konferensen
Dag 1

16:25
Hur kan du använda smarta tavlor och programmeringsbara robotar för att underlätta lärandet för eleverna? Digitalisering, programmering och kompensatoriska verktyg
  • Hur kan du använda smarta tavlor och programmeringsbara robotar för att underlätta lärandet för eleverna?
  • Så kan programmering hjälpa eleven att utveckla förmågan att berätta med röst, bild och text
  • Hur de digitala verktygen skapar delaktighet och engagemang i lärandet hos eleverna