Anna Fors

Kommittésekreterare
Kommittén för inrättande av utbetalningsmyndigheten

Anna Fors har varit drivande i frågor om digitala tjänster och digital transformation på Försäkringskassan. Agila metoder för utveckling och leverans av tjänster är ett viktigt fokusområde för henne. Samtidigt är informationssäkerhet vid utveckling av nya tjänster ett område som Anna ständigt återkommer till i sitt arbete. Nyligen har Anna Fors fått ett nytt uppdrag som Kommittésekreterare för Kommittén för inrättande av utbetalningsmyndigheten.Anna är med som talare på konferensen Inköp av IT och molntjänster utifrån säkerhetskraven i offentlig sektor
12 maj

16:10
Vad innebär digital suveränitet för möjligheten att använda molntjänster och extern drift?
  • Vad innebär digital suveränitet och är det verkligen relevant, möjligt eller ens önskvärt i Sverige?
  • Vilka vägar finns det framåt och hur kan man använda molntjänster?
  • Hur ser IT-driftsutredningens förslag på lösningar för användning av externa tjänster ut?