Anna Fors

Senior digital strateg
Försäkringskassan

Anna arbetar som senior digital strateg på IT-avdelningens ledningsstab. Hon har en bakgrund på Regeringskansliet och inom den privata sektorn, där både på globala företag och små startup. Anna är även en av handläggarna ansvariga för Försäkringskassans vitbok.Anna är med som talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2022

16:20
Molntjänster i samhällsbärande verksamhet – risker, lämplighet och vägen framåt
  • Hur ni tar er ut i molnen på säkrast sätt och vilka rättsenliga lösningar finns det för offentlig sektor?
  • Hur kan molnleverantören garantera att det vi bedömer som skyddsvärt verkligen hanteras därefter?
  • Hur säkerställs att molnleverantören inte behandlar vår information på annat sätt än avsett?