Anna Fors

Kommittésekreterare
Utredningen om inrättande
av Utbetalningsmyndigheten

Den första januari 2024 inleder Utbetalningsmyndigheten sin verksamhet med uppdrag att förebygga, förhindra, upptäcka och motverka välfärdsbrottslighet. Med ett mål att minska välfärdsbrottsligheten som uppskattas till 18 miljarder årligen blir arbetet att identifiera identitetsmissbruk avgörande, samtidigt som myndighetens system med transaktionskonto ska utvecklas så risken för att utbetalningar hamnar i fel fickor minskar. Anna Fors är kommittésekreterare i utredningen som inrättar Utbetalningsmyndigheten. Hon har en bakgrund som digital strateg på Försäkringskassan och var en av utredarna i Försäkringskassans utarbetande av vitboken Molntjänster i samhällsbärande verksamhet. Anna har även biträtt som expert till utredningen om betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen och har tidigare varit departementssekreterare med fokus på it-driftsfrågor på Finansdepartementet och digital strateg i privat sektor.Anna är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter
20 april

15:50
Utbetalningsmyndigheten – hur en ny myndighet skapar nya verktyg mot välfärdsbrott och identitetsbrott
  • Hur ser kopplingen mellan identitetsmissbruk och välfärdsbrott ut?
  • Vilka möjligheter har Utbetalningsmyndigheten att upptäcka identitetsmissbruk?
  • Systemet med transaktionskonto – hur säkrar vi att utbetalningar görs till rätt mottagare?