Anna Fors

Senior digital strateg
Kommittén för inrättande av utbetalningsmyndigheten

Anna Fors har nyligen tillträtt en ny tjänst som kommittésekreterare på den nystartade Kommittén för inrättande av utbetalningsmyndigheten. Tidigare har Anna arbetat i över åtta år med Försäkringskassans digitalisering och har även varit en av utredarna i Försäkringskassans utarbetande av vitboken Molntjänster i samhällsbärande verksamhet. Anna har även biträtt som expert till utredningen om betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen. Hon har tidigare varit departementssekreterare med fokus på it-driftsfrågor på Finansdepartementet och digital strateg på TUI Nordic. Under denna föreläsning kommer Anna att berätta om sina samlade erfarenheter kring införande av eID och elektroniska underskrifter och visa många exempel från Försäkringskassans arbete med detta samt hur de arbetar för att samordna den gemensamma inloggningstjänsten E-identitet för offentlig sektor – EFOS som ger säker inloggning för statligt anställda. Försäkringskassan rankas ofta som en myndighet i framkant vad gäller digitalisering och de har också ett regeringsuppdrag att erbjuda samordnad och säker IT-drift för Sveriges myndigheter för att säkerställa en effektivare och säkrare digitalisering av statsförvaltningen.Anna är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter i framtidens digitala förvaltning 2022
26 april

14:45
eID i medborgarnas tjänst – så skapas en hållbar digital förvaltning i samverkan
  • Så har eID och elektroniska underskrifter revolutionerat kontakten med medborgarna och handläggningen kring socialförsäkringen
  • Vilka är de största utmaningarna med att erbjuda elektroniska underskrifter och vilka lärdomar har vi gjort längs vägen?
  • Den statliga utredningen om betrodda tjänster – vad innebär slutbetänkandet i praktiken?
  • EFOS – så funkar e-identitet för offentlig sektor och hur går man tillväga för att ansluta?
  • Gränsöverskridande identifiering – så gör vi The single digital gateway möjlig i praktiken