Anna Gärdin

Framtidsdirektör, CIO/CDO
Avdelningschef digitaliseringsavdelningen
Huddinge kommun

Anna Gärdin, har under de senaste 13 åren arbetat i ledande roller med verksamhetsutveckling med särskilt fokus på digitalisering. Hennes uppdrag har alltid omfattat krav på större förändringar och transformation. Med lång ledarerfarenhet från Skatteverket samt kommunal verksamhet har Anna en mycket bred erfarenhet av den offentliga sektorns förutsättningar och de skillnader och likheter som råder mellan stat och kommun.Anna är med som talare på konferensen Digitalisering & transformation i offentlig sektor 2023
22 september 2022

11:00
Hur du driver en uthållig strategi för att lyckas med digitalisering
  • Vilken mobilisering krävs för att driva digitalisering på riktigt?
  • Vilka är våra vanligaste utmaningar och fallgropar i den digitala transformationen?
  • Hur skapar du en positiv förändringskultur?
  • Vad krävs för att bli framgångsrik – våra erfarenheter?