Anna Källberg

Kurator på enheten för närvarostöd
Nynäshamns kommun

I Nynäshamns kommun arbetar med närvarofrämjande och frånvaroförebyggande på ett systematiskt och strukturerat sätt. Utifrån en tydlig målsättning om likvärdighet och samsyn i arbetet har man genomfört en kommunövergripande implementering av gemensamma rutiner. Därtill har man lagt mycket kraft på att utveckla ett arbetssätt där eleven och föräldrar görs delaktiga och där man fortlöpande arbetar i samverkan mellan skola och socialtjänst. I föreläsningen möter du Katarina Malmström som är avdelningschef på enheten för stöd och utveckling och Anna Källberg som är kurator på enheten för närvarostöd inom Nynäshamns kommun, som delar med sig av intressanta erfarenheter och lärdomar.Anna är med som talare på konferensen Framtidens elevhälsa 2023

15:05
Ökad skolnärvaro genom förebyggande och främjande arbetssätt som sätter elevens behov i centrum och säkerställer likvärdighet
  • Hur arbeta utifrån systematik och kommunövergripande arbetssätt för att säkerställa likvärdighet?
  • Hur kan skolan och elevhälsan tillsammans finna lösningar för att förebygga problem på flera plan?
  • Hur arbeta samlat där all personal utvecklar sitt bemötande och förhållningssätt till eleverna?