Anna Kelly

Verksamhetschef tidigare på
Arena för Tillväxt

Arena för Tillväxt startade år 2000 och las ner juni 2019. Det var en en oberoende aktör som ägdes av ICA, Sveriges kommuner och landsting samt Swedbank. Arena för Tillväxt främjade lokalt och regionalt tillväxtarbete genom kunskapsförmedling och processtöd riktat till privata och offentliga beslutsfattare. Anna är en erfaren verksamhetsutvecklare i skärningen offentlig och privat sektor. Hon är expert på digital transformation och samhällsutveckling samt en erfaren föreläsare och moderator.Anna är moderator och talare på konferensen Framtidens attraktiva näringslivskommun