Anna Lipkin

Enhetschef inköp
Stockholm Stad

Anna Lipkin är inköpschef it i Stockholms stad och ansvarar för att upphandla och förvalta några av landets största outsourcingavtal. Detta i en organisation med stor variation i verksamhet och behov och där utmaningarna omfattar utveckling av it-leveransen, leverantörer som prisat in sig och juridiska knäckfrågor.Anna är med som talare på konferensen Inköp av IT och molntjänster utifrån säkerhetskraven i offentlig sektor
6 september

11:55
Från behovsanalys till kravställning och upphandling - så upphandlar Stockholm Stad IT så att informationssäkerhet säkerställs genom hela processen
  • Hur ser inköpsprocessen ut för att säkerställa utveckling och laglighet i it-leveransen
  • Så organiserar vi verksamheten för att tydliggöra ansvar, ägarskap och förmåga att hantera det nya avtalet.
  • Utmaningarna med att upphandla molntjänster.