Anna Thomsson

Handläggare
Sveriges kommuner och regioner

I föreläsningen möter du Anna Thomsson och Ulrika Lifvakt, båda handläggare på Sveriges kommuner och regioner (SKR). Under anförandet beskriver de hur brukare inom funktionshinderområdet upplever insatser, stöd och boendemiljöer utifrån SKR´s brukarundersökning från hösten 2019. Därtill vad undersökningen säger gällande framtidens stöd och bostäder inom LSS. Du får också höra om en nyligen framtagen rapport från SKR kring strategisk planering och prognostisering av LSS-bostäder.Anna är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 1

10:15
Framtidens LSS-boende, insatser och stöd – hur ser behoven ut?
  • Bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning – vad betyder det?
  • Hur upplever brukarna insatser och stöd inom funktionshinderområdet?
  • Vad tycker man om kvaliteten i gruppbostad, servicebostad respektive bostad med särskild service enligt LSS?
  • Vad betyder detta för dig som planerar framtidens LSS-boende?
  • Hur kan du planera mer träffsäkert och utifrån behov vad gäller bostäder inom LSS?