Anne Farbrot

Överkemist, Phd
Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ann-Charlotte och Anne är båda disputerade kemister med lång erfarenhet av såväl eget laboratoriearbete som chefs- och ledningsansvar för laborativ verksamhet och föreläser ofta i laboratoriesäkerhet för organisationer och företag. Dessa samlade erfarenheter har gett en förståelse för olika utmaningar samt många goda exempel från ett brett spektrum av verksamheter som de kommer att dela med sig av under anförandet.Anne är med som talare på konferensen Stora laboratoriumdagen 2022
26 oktober

11:10
Så kan du skapa säkra -och därmed attraktiva- arbetsplatser i laboratoriemiljö
  • Vikten av kunskap, kompetens och utbildning
  • Systematiskt arbete för att skapa och bibehålla en bra säkerhetskultur
  • Framgångsrika strategier för att identifiera och värdera riskmoment
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Tips och användbara exempel