Anne-Marie Eklund Löwinder

Säkerhetschef
Internetstiftelsen

Anne-Marie Eklund-Löwinder är Chief Information Security Officer, CISO, på Internetstiftelsen och säkerhetsexpert. Hon kan svara på de flesta frågor kring strategisk informations- och IT-säkerhet både för verksamheter och vanliga användare, till exempel ledningssystem för informationssäkerhet och ISO 27001 men också om kryptering, lösenord, säkerhet kring smarta prylar, molntjänster och nätverk. Under detta anförande får du ta del av hur du utvecklar en säkerhetskultur i din verksamhet, vilket inte byggs på en dag. Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och anställda har om förhållandet till säkerhet och arbetsmiljö. Säkerhetskulturen har alltså stor betydelse för hur man arbetar. En verksamhet med en säkerhetskultur är en verksamhet där säkerhetstänkandet är en naturlig del av verksamhetens själ.Anne-Marie är med som talare på konferensen Registrator 2021
Dag 2

13:10
Informationssäkerhet i offentlig sektor – så utvecklar du en god säkerhetskultur i verksamheten
  • Strategi, mål och styrning
  • Policy, ansvar, organisation
  • Genomförande, uppföljning och resultat
  • Införande av ledningssystem för informationssäkerhet