Anne-Marie Eklund Löwinder

VD och grundare
Amelsec

Anne-Marie Eklund Löwinder, vd och grundare Amelsec, f.d. CISO på Internetstiftelsen. Hon kan svara på de flesta frågor kring strategiska informations- och it-säkerhet både för verksamheter och vanliga användare, till exempel gällande ledningssystem för informationssäkerhet och ISO 27001 men också om kryptering, lösenord, säkerhet kring smarta prylar, molntjänster och nätverk. Internetpionjär och rankad som en av Sveriges främsta ITsäkerhetsexperter. 2013 blev Anne-Marie som första svensk invald i Internet Hall of Fame. Anne-Marie är en av de få personer i världen som har valts till Trusted Community Representative och i rollen som Crypto Officer deltar i nyckelgenereringen för DNSSEC i rotzonen för internet, därtill utsedd av den internationella organisationen ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).Anne-Marie är med som moderator och talare på konferensen Registrator 2023 Informationssäkerhet i offentlig sektor 2024
3 februari

10:30
Så utvecklar du en god säkerhetskultur i verksamheten
  • Strategi, mål och styrning
  • Policy, ansvar, organisation
  • Genomförande, uppföljning och resultat
  • Införande av ledningssystem för informationssäkerhet