Anneli Coehn

Global Head of Talent Management
SEB

Efter många år i olika chefsroller, framförallt inom IT, brinner Anneli för det viktiga arbetet med att attrahera, rekrytera och utveckla företagets talanger. Att se människor växa i sina roller och kunna ta sitt nästa karriärsteg internt är den främsta belöningen i ledarskapet, och för att göra det behöver vi en tydlig gemensam riktning och en trygghet i att våga utmana.Anneli är med som talare på konferensen Employer branding & workplace experience
29 september

13:00
Hur man bygger ett starkt varumärke för att höja attraktivitet hos omvärlden och lyckas attrahera samt behålla rätt medarbetare
  • Vilka trender ser vi inom Employer Branding?
  • Hur arbetar vi som arbetsgivare för att svara upp mot vad som efterfrågas kring en attraktiv arbetsplats?
  • Rekrytering och kompetensförsörjning i framtidens organisation – hur hanterar vi utmaningarna att hitta och behålla rätt kompetens?
  • Så arbetar HR nära tillsammans med Marknads- och kommunikationsfunktionen i skapandet av ambassadörer