Annelie Karlsson

Specialpedagog
Funkkonsulten

Annelie Karlsson är utbildad specialpedagog, lärare och rektor och har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv med barn, unga och vuxna med stödbehov. Efter att ha iakttagit hur fritidshemmet ofta blev en plats som endera var den bästa eller absolut sämsta för elever med särskilda behov så bestämde sig Annelie för att fundera vidare på hur specialpedagogik kan utvecklas på våra fritidshem. Detta resulterade i den populära boken Specialpedagogik för fritids (Studentlitteratur 2020). Annelie är en mycket uppskattad och flitigt anlitad föreläsare och handledare för fritidshem. Under denna föreläsning kommer hon att ge dig användbara metoder och förhållningssätt för att göra fritids till en trygg och utvecklande plats för elever med särskilda behov. Du kommer också att få praktiska exempel på hur dessa förhållningssätt kan implementeras på ett sätt som gynnar alla elever i fritidshemmet.Annelie är med som talare på konferensen Fritidshem 2024
26 januari

13:30
Specialpedagogik för fritids – så utvecklas en trygg lärmiljö för elever med särskilda behov
  • Vilka elever har vi och vad är det som gör det svårt för vissa?
  • Social lärmiljö – att möta och bemöta barnen och deras vuxna
  • Fysisk lärmiljö – hur kan vi anpassa miljön för att göra den mer hanterbar?
  • Pedagogisk lärmiljö – hur kan vi arbeta för en lärmiljö där fler elever kan utveckla sin självständighet och hitta egna strategier?
  • Effektiva förhållningssätt för att lyckas med den stora och viktiga utmaningen att få alla att känna att de lyckas, blir förstådda och är viktiga