Annika Hallgren

Sektionschef
Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen står inför stora utmaningar med en förändrad organisation och ett helt nytt uppdrag. Samtidigt pågår en stor förändring vad gäller registraturen där något alldeles nytt håller på att byggas upp. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av förändringsresan från pappersregistrering till enbart digital registrering och från en decentraliserad diarieföring mot en mer centraliserad. Utifrån värdeorden modiga, framåtriktade och nyfiket utforskande skapas helt nya rutiner och arbetssätt på ”digistans”, då arbetet sker digitalt från sju olika orter. Dessutom får du ta del av hur arbetsförmedlingen tar makten över dokumenthanteringen genom att erbjuda ett individanpassat stöd och service vad gäller dokumenthanteringen med målsättningen att skapa den bästa diarieföringen som en myndighet kan ha. Annika Hallgren är chef för sektionen informationsservice och har arbetat strategisk med verksamhetsutveckling av registratur och dokumentstyrning sedan 2003.Annika är med som talare på konferensen
Dag 2

11:20
Så tar Arbetsförmedlingen makten över dokumenthanteringen med helt nya arbetssätt för registraturen
  • Hur möter vi utmaningarna som myndigheten står inför med ett helt nytt uppdrag?
  • Vår resa – från centraliserad registratorsfunktion till decentraliserad och sedan tillbaka till centraliserad igen
  • Så bygger vi en helt ny funktion och organisation för registraturen
  • Registrator på distans – hur kan vi skapa vi-känsla och jobba tillsammans när vi är geografiskt spridda?
  • Så arbetar vi proaktivt för att kunna tillgodose serviceönskemål och för att öka kunskapen om diarieföring i organisationen som helhet
  • Individuellt stöd för handläggare – så erbjuder vi de tjänster och det stöd som behövs för att säkra en korrekt diarieföring och ärendehantering
  • Modiga, framåtriktade och nyfiket utforskande – vad blir nästa steg mot framtidens registratur?