Framtidens Laboratorium

Annika Lantz Friedrich

Professor i arbets- och organisationspsykologi
Stockholms universitet

Annika Lantz Friedrich är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms Universitet. Hon har lång erfarenhet av forskning, undervisning och konsultation inom områdena teamutveckling, ledarskap och innovationsprocesser.Annika är med som talare på konferensen Framtidens laboratorium 2021
Dag 2

11:25
De vanligaste problemen med teamarbete och hur man löser dem
  • Problemet med problemlösningen i sig – hur du undviker att gå i de vanligaste fallgroparna när problem uppstått?
  • Hur samarbeta när det finns team men inget teamarbete?
  • Teamet saknar samsyn kring uppdraget – så kan du engagera medarbetarna i verksamhetens strategier och motivera en förändringsvilja för att uppnå den gemensamma målsättningen