Annika Svensson

Verksamhetsutvecklare,
Idrotts- och föreningsförvaltningen
Göteborgs Stad

I Göteborgs Stad arbetar man för en jämlik stad, där alla skall ha möjlighet till rörelseglädje och möjlighet till en aktiv fritid, oavsett var man bor någonstans och oavsett socioekonomi. Det handlar om att skapa lekfulla och attraktiva mötesplatser, där effekten blir som störst för dem som behöver det allra bäst. Staden utvecklar nu Kvibergs Park som är en av Sveriges främsta mötesplatser där idrott, hälsa, kultur och utbildning förenas. Här skapas glädje, gemenskap och meningsfull fritid som bidrar till livskvalité och livslångt lärande för alla. Göteborgs stad har också byggt trygga spontanytor med ett nytänkande som skapat mötesplatser både över såväl generationsgränser som könsgränser och där man har låtit unga tjejer och barn bli tongivande i utformningen av ytorna. Göteborg stad har i flera år vunnit priset som årets Idrottsstad och år 2021 kom staden på tredje plats. I föreläsningen möter du Annika Svensson och Ulrika Eldkrona från Göteborgs stad. Annika har under de senaste sju åren har arbetat med verksamhetsutveckling och bland annat ansvarat för framtagandet av behovsbeskrivningar för arenor, motionsanläggningar, bad, is– och sporthallar. Ulrika har under de senaste fyra åren har arbetat som verksamhetsutvecklare och har ansvarat för utvecklingen av Kvibergs Park. Hon har sedan tidigare med sig en lång erfarenhet som projektledare inom Göteborgs Stad där hon arbetat med utvecklingsprojekt, internationella samarbetsprojekt inom både kultur och evenemang.Annika är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
27 september

10:55
Så planerar och bygger vi spontanytor med fokus på rörelse och en aktiv fritid för alla
  • Kvibergs Park – hur vi skapar en av Sveriges främsta mötesplatser för idrott, hälsa, kultur och utbildning – ett komplett område med nya byggnader och funktioner anpassat för nya målgrupper
  • Att bygga spontanytor i socioekonomiskt utsatta stadsdelar – hur planerar och bygger vi för att främja det?
  • Vikten av att söka nya samarbeten med civilsamhället för att skapa en jämlik stad för alla
  • Hur vi har arbetat framgångsrikt med medborgardialog för att skapa delaktighet och inflytande för barn, unga och föreningar
  • Spontanytor, aktivitetsytor, aktiva uterum – så har vi skapat något mer än en traditionell spontanidrottsplats