Åsa Jansson

Enhetschef badverksamhet
Kristianstads kommun

Kristianstads badrike är kommunens nya badanläggning som invigs 30 september 2022. I föreläsningen möter du Benny Eklund och Åsa Jansson som båda har varit delaktiga i planering och byggnation av badhuset. I föreläsningen delar de med sig av erfarenheter från strategier, planeringsprocess, vägval, ekonomi, teknik och tillvägagångssätt – från idé till färdigt badhus i drift.Åsa är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar 2024
24 januari

11:50
Att uppnå ett modernt badhus med god drift – så arbetar vi för att skapa det bästa badet för besökare och personal
  • Från idé till färdigt bad – så har besluts- och planeringsprocessen sett ut
  • Hur vi har bjudit in till medborgardialog för att fånga krav och behov hos medborgare och föreningar
  • Drift av badhus – så arbetar vi utifrån ett kundorienterat arbetssätt för bästa service
  • Attraktiv arbetsplats med en god arbetsmiljö – när arbetsförhållanden och medarbetarskapet står i fokus