Åsa Sergelius

Intern kommunikatör
Volvo Construction Equipment

Åsa Sergelius har varit verksam på Volvo CE i Eskilstuna sedan 2001 och har i huvudsak arbetat med kommunikation i olika former. Sedan drygt två år är hon internkommunikatör på Operations Eskilstuna, en komponentfabrik med ca 800 medarbetare. Att lyckas med kommunikation inom produktionssektorn ser Åsa som en spännande utmaning då behoven är så varierande bland de olika funktionerna, något hon kommer att prata om under föredraget. Förutom att verka som kommunikatör har Åsa lång erfarenhet av att utbilda och coacha chefer inom kommunikativt ledarskap, men också av att framgångsrikt genomföra förändringsprojekt.Åsa är med som talare på konferensen Intern kommunikation och kommunikativt ledarskap
Dag 2

13:30
Intern kommunikation och dess betydelse för framgångsrik förändring och god ledarskapskommunikation
  • Hur säkerställer vi att syftet med den interna kommunikationen uppfylls och att budskapet har nått fram?
  • Så arbetar vi med personlig coachning av chefer för att utveckla deras kommunikativa ledarskap, baserad på deras egna behov och utmaningar
  • Förändringskommunikation – vikten av att planera, utföra och utvärdera kommunikation för att säkerställa en lyckad målgång vid förändring