Åse Geschwind

Tidigare nämndsekreterare och enhetschef i Stockholms stad

Kommuner och regioner behöver hela tiden utvecklas i takt med nya utmaningar och nya möjligheter. Hur rustar vi för att även i framtiden erbjuda en professionell och kvalitativ nämndadministration med hög service till kollegor, politiker och allmänhet? Hur kan det nämndadministrativa arbetet renodlas och stärkas och hur skapar vi kvalitet i praktiken? Detta ger ett avstamp för årets konferens i form av en inledning av konferensens moderator. Åse har över 20 års erfarenhet av arbetet som nämndsekreterare i Stockholms stad. De senaste 15 åren har hon tills alldeles nyligen arbetat som enhetschef på trafikkontorets nämndsekretariat – en enhet som hon tillsammans med sina medarbetare skapat från grunden och som de vunnit pris för i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Åse brinner för hållbarhet i arbetsvardagen. I sin roll som enhetschef har hon lagt stor vikt vid att renodla, tydliggöra och kvalitetssäkra det nämndadministrativa hantverket. Åse är även utbildad samtalsledare i Stockholms stads utvecklingsgrupper, här skapas rum för reflektion i arbetsvardagen. Som moderator vid årets konferens vill Åse bidra till reflektion i den nämnadministrativa vardagen.Åse är med som moderator och talare på konferensen Nämndsekreterare 2022
11 oktober

10:05
Professionell nämndadministration – att arbeta tillsammans för att skapa kvalitet, effektivitet och hög service
  • Teamwork – framgångsnycklar för ett kvalitativt och professionellt nämndsekretariat
  • Hur kan vi tydliggöra yrkesrollen i den nämndadministrativa vardagen?
  • Hur kan det nämndadministrativa hantverket renodlas och stärkas?