Axel Wevel

Kommunsekreterare
Flens kommun

Ett gott samarbetsklimat mellan förtroendevalda och tjänstepersoner bygger på tydlighet och tillit. Flens kommunsekreterare Axel Wevel har tidigare arbetat som nämndsekreterare för samhällsbyggnadsnämnden och har en bakgrund som både kommun- och regionpolitiker. Under anförandet delar han med sig av sina erfarenheter från såväl politiker- som tjänstemannarollen, kring hur en god struktur leder till en god kultur och hur samarbetet mellan politik och förvaltning kan stärkas.Axel är med som talare på konferensen Nämndsekreterare 2022
Dag 1

15:45
Kvalitet genom samarbete! Hur tydlighet och struktur skapar tillit mellan tjänstepersoner och förtroendevalda
  • Hur skapas tillit och förtroende mellan tjänstepersoner och förtroendevalda?
  • Hur får man till tydlighet i roller och uppdrag?
  • Att skapa och utveckla en struktur som ger förutsägbarhet och ett gott samarbete i verksamhet och nämnd
  • Hur inverkar kultur och invanda mönster på samarbetsklimatet?