Barbro Bruce

Leg logoped och docent
Högskolan i Kristianstad

Barbro är leg logoped och docent i utbildningsvetenskap/specialpedagogik och arbetar som biträdande professor vid Högskolan Kristianstad. Under denna föreläsning får du inspiration och perspektiv på utmaningar och möjligheter i barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling med fokus på pedagogiskt förhållningssätt.Barbro är med som talare på konferensen Specialpedagogik i fokus
Dag 1

13:00
Utmaningar och möjligheter i barns läs- och skrivutveckling – fokus på förhållningssätt för att stärka barns språkliga, personliga och sociala utveckling samtidigt som kunskapsutvecklingen
  • Observera, kartlägga eller utreda? – Så kan du urskilja vart eleven befinner sig för applicera rätt åtgärd
  • Vilka följder skapar läs- och skrivsvårigheter för eleven, inlärningen och undervisningen?
  • Så utvecklar och anpassar du pedagogiken för att gynna och utmana läs- och skrivutvecklingen för samtliga elever
  • Så skapar du en skolmiljö där du motiverar och når fram till elever med läs- och skrivsvårigheter
  • Verktyg som underlättar och skapar förutsättningar för måluppfyllelse för elever med läs- och skrivsvårigheter

Språkstörning och språklig sårbarhet – barnet, språket och pedagogiken

  • Vad är en språkstörning och hur kan det hänga ihop med andra svårigheter?
  • Så identifierar du elever som har språkstörning
  • Individanpassad undervisning som skapar förutsättningar för bättre måluppfyllelse
  • Så skapar du en anpassad lärmiljö för bättre studieresultat hos elever som befinner sig i språklig sårbarhet