Bengt Ivansson

Näringslivschef
Skellefteå kommun

2015 antog Skellefteå kommun en ny utvecklingsstrategi med målet att bli 80 000 invånare till år 2030. När Northvolt 2017 beslutade att bygga norra Europas största batterifabrik sattes utvecklingsstrategin på sin spets. Idag pågår arbetet för att hantera den snabba tillväxt som förväntas, ett arbete som påverkar alla i Skellefteå, inte minst befintligt näringsliv.Bengt är med som talare på konferensen Framtidens attraktiva näringslivskommun
Dag 2

10:40
Framgångsrikt etableringsarbete banade väg för Sveriges största industriinvestering
  • Effektiva strategier och insatser för att skapa ett starkt företagsklimat
  • Tidiga insatser och samverkan inom stödsystemet för fler nya företagare
  • Utmaningar och möjligheter i näringslivsarbetet vid snabb tillväxt
  • Så gjorde vi snabbt en omställning för att hantera Covid-19 samt lärdomar från krisen där många snabba beslut skulle fattas