Bengt Simonsson

Forsknings- och marknadschef
Teknikmarknad

Välfärdsteknologi och digitalisering i äldreomsorgen dominerar i debatten om hur vi ska utforma framtidens äldreomsorg och boendemiljöer för äldre. Robotar, artificiell intelligens, VR, digitala tjänster och trygghetsskapande teknik. Men hur kommer framtidens välfärdsteknik egentligen att se ut? Hur tar vi vara på innovation och teknik som finns idag för att skapa en bättre äldreomsorg och boendemiljöer för äldre? Lyssna till en inspirerande föreläsning med, processledare F&U, Bengt Simonsson från Teknikmarknad. Teknikmarknad är en avknoppning från KTH och är tekniksamordnare i Användarföreningen, som är en nationell utvecklingsarena för ny teknik inom äldreomsorgen.

Bengt fick 4,3 i snittbetyg på vår tidigare konferensBengt är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 2

14:45
Framtidens boende för äldre, digitalisering och välfärdsteknik
  • Uppföljning av välfärdsteknik på vård- och omsorgsboenden, vad säger forskningen om vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra?
  • Vilken är framtidens teknik för äldre?
  • Hur får vi till ekvationen med att nyttja de teknikmöjligheter som finns och matcha det med äldreomsorgen och dess boenden?
  • Robotar, artificiell intelligens, VR, digitala tjänster och trygghetsskapande teknik för äldre – vi tittar i kristallkulan och ser vilka de största trenderna är