Birgitta Edin-Westman

Utvecklingsstrateg, Folkhälso- och kompetensenheten
Örnsköldsviks kommun

Sedan november 2000 är Höga kusten ett världsarv. Örnsköldsvik är tillsammans med kringliggande kommuner en del av världsarvet och dess storslagna landskap som bjuder in till naturupplevelser året om. Hela tre gånger har kommunen vunnit utmärkelsen ”Årets friluftskommun” och en bakomliggande framgångsfaktor är en välutvecklad struktur och organisation för natur- och friluftsutveckling. Ett brett förvaltningsövergripande arbete gör att friluftslivet och dess förutsättningar tydliggörs och en långsiktighet skapas i kommunens arbete med att stärka friluftslivet som intresse gentemot andra vid den fysiska planeringen. Målet är att friluftsfrågor får en långsiktig, samlad och samverkande hantering och att alla ska ha möjlighet till nära och tillgängliga naturupplevelser, samt ett rikt och varierat friluftsliv. Särskilt fokus ligger på barn och unga, nysvenskar samt personer med funktionsnedsättning. Dessutom har de utvecklat ett nära samarbete med både kringliggande kommuner och besöksnäring.Birgitta är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023

14:20
Så utvecklar vi natur- och friluftsområden för stärkt folkhälsa – året om
  • Sambanden mellan fysisk aktivitet och vistelse i naturen för människors psykiska och fysiska hälsa
  • Friluftslyft och naturgrupp – så har vi skapat en förvaltningsövergripande organisation för att utveckla och tillgängliggöra friluftslivet för alla
  • Så skapas tillgängliga och trygga natur- och friluftsmiljöer för ökad fysisk aktivitet året om
  • Ny MTB Arena, cykelleder, vandringsleder och nyskapande idéer – så möter vi det ökande intresset