Björn Lind

Avdelningschef boende med
särskild service
Göteborgs stad

Göteborgs stad har uppmärksammats för att ha startat upp Sveriges största förvaltning för funktionsstöd för drygt ett år sedan. Funktionen för funktionsstöd var tidigare uppdelat på 11 nämnder och stadsdelsförvaltningar och är nu samlat under en och samma förvaltning. Den nya organisationen bidrar till att funktionsstödsverksamheten sätts i fokus, uppdraget tydliggörs och verksamheten stärks genom exempelvis ökad möjlighet till specialisering och förenklad process för samverkan såväl internt som externt. Yvonne Pontén är avdelningschef för myndighet och socialpsykiatri och Björn Lind är avdelningschef för bostad med särskild service. Under föreläsningen berättar Yvonne och Björn hur kommunen valt att organisera sig för och jobbar för att möta framtidens utmaningar inom området.Björn är med som talare på konferensen Framtidens LSS 2023
15 september

14:50
Så sätter Göteborgs stad funktionsstöd i fokus genom en ny organisation som tydliggör uppdraget och stärker verksamheten
  • Spelar det någon roll hur man organiserar sig?
  • Så här hanterar vi lagstiftning och den politiska viljan inom området
  • Vad ser vi för möjligheter och utmaningar?