Bo Hejlskov Elvén

Leg. psykolog/clinical psychologist

Bo Hejlskov Elvén är legitimerad psykolog. Han introducerade lågaffektivt bemötande som metod vid beteendeproblem i Sverige under 2006 och har sedan dess utbildat och handlett personal inom omsorg, psykiatri och skola både i Sverige och internationellt. Grunden för hans metoder kommer från neuropsykologi, stressforskning och affektteori.Bo är med som talare på konferensen
Dag 1

10:55
Hur du motverkar problemskapande beteenden med Lågaffektivt bemötande
  • Arbetssätt för att identifiera, kartlägga och möta elevens behov
  • Vad affektsmitta är och hur du som personal kan hantera det
  • Aktivera på rätt nivå – möta brukarens behov med kunskap om individens behov
  • Salutogent förhållningssätt – fokus på friskfaktorer snarare än riskfaktorer
  • Den senaste forskningen och utvecklingen inom området