Brittis Lannerfors

Kommunregistrator och systemförvaltare
Botkyrka kommun

I denna föreläsning ger Caspar Almalander tillsammans med Brittis Lannerfors deras syn på registratorsyrket i framtidens serviceinriktade myndighet. Brittis har lång erfarenhet av registratorsyrket och arbetar som kommunregistrator och systemförvaltare på Botkyrka kommun. Caspar Almalander är sedan 1 maj informationshanteringsstrateg på Sveriges Kommuner och Landsting. Fram till dess var han enhetschef för kommunarkivet samt registratur i Botkyrka kommun. Dessförinnan arbetade han som IT-arkivarie och stadsarkivarie i Eskilstuna kommun, och deltog i ett antal stora nationella projekt och uppdrag. Caspar är en välkänd person inom branschen och en mycket uppskattad föreläsare.Brittis är med som talare på konferensen
Dag 2

15:00
Framtidsspaning – vart är vi på väg med registatoryrket i det digitala informationssamhället?

När offentlig sektor i ökande takt går över till en digital informationshantering är helhetsperspektivet en betydande faktor för att säkerställa öppenhet, transparens, bevarande och återsökning. Den ökande mängden elektroniska handlingar i kombination med den nya processorienterade organisationsstrukturen innebär förändringar i såväl arbetsuppgifter som arbetssätt. Vilka är det tydligaste förändringarna och vad krävs av framtidens registrator?

  • Status idag – registratorns mångfacetterade och komplexa roll från service till controller
  • Förväntningar hos allmänheten – så möter vi ökade krav på öppenhet, transparens och service
  • Utveckling och trender inom den offentliga verksamheten
  • Hur gör Botkyrka kommun – om att hitta rollerna i den nya e-förvaltningen
  • Framtidens registratur och arkiv – hur kan vi utifrån våra olika professioner och perspektiv bidra till utveckling, förnyelse och verkliga resultat?