Camilla Thuresson

Huvudregistrator, kommunstyrelseförvaltningen
Örebro kommun

Camilla är huvudregistrator i Örebro kommun. Kommunen har ca 11 000 anställda och befolkningen växer stadigt. Myndigheten har här en mycket viktig roll att hantera allmänna handlingar på ett korrekt sätt för högsta service till medborgarna oavsett vilka kanaler som används. Förvaltningarna har kommit olika långt i sitt arbete både inom diarieföring och digitalisering samt att verksamheterna är mycket spridda. Föreläsningen kommer att belysa hur Örebro kommun har tagit sig an utmaningen att samordna registraturen och öka kunskapen om diarieföring inom hela organisationen.Camilla är med som talare på konferensen
Dag 2

12:30
Vikten av diarieföring oavsett system och digitalisering
  • Strategier för att hantera utmaningar med sökbarhet och bevarande i det digitala sammanhanget