Camilla Waltersson Grönvall

Socialminister
Regeringskansliet

Sedan oktober är Camilla Waltersson Grönvall socialtjänstminister. Att det är första gången Sverige har en renodlad socialtjänstminister vittnar om hur tungt området väger i regeringsarbetet. Camillas politiska hjärtfråga är framför allt barnrättsfrågor och under sin tid i riksdagen drev hon bland annat arbetet med Lex Lilla Hjärtat. Camilla har även lång erfarenhet av kommunalpolitiskt arbete i såväl utbildningsnämnd som socialnämnd. Innan hon blev riksdagsledamot var Camilla högstadielärare hemma i Lilla Edet.Camilla är med som talare på konferensen Framtidens socialtjänst 2023
23 maj

09:10
Regeringens arbete med att utveckla socialtjänsten
  • Nya socialtjänstlagen
  • Barnets bästa
  • Förebyggande arbete