Carin Möller

Biträdande
Järva VIP för- och grundsärskola

Järva VIP är en förskola, grundsärskola och gymnasiesärskola för barn och unga med autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning utanför Sollentuna. Eleverna läser enligt träningsskolans läroplan i grundsärskolan och individuella programmet i gymnasiesärskolan.Carin är med som talare på konferensen
Dag 1 - spår grundskola

14:20
Hur inkluderande och delaktighet underlättar det sociala samspelet för elever i vardagen
  • Så arbetar vi med elevinflytande för gemenskap i den dagliga verksamheten
  • Hur delaktighet minskar risken för sociala konflikter
  • Så anpassas dialogen för delaktighet till varje elevs behov och förmåga