Carina Wide

Head of Facilities, Sweden
Tietoevry

Sommaren 2022 öppnade Tietoevry Stockholms modernaste arbetsplats i Arenastaden, Solna. Kontoret är Sveriges största techhub där tre av kontorets tio våningsplan är en co-working-arena helt dedikerad för kunder, leverantörer, studenter och samarbetspartners för kreativt nätverkande och samarbete. Kontoret är hemvist för 2000 medarbetare och är helt zonbaserat vilket gör det möjligt för varje individ att styra sin arbetsvecka och skapa en mer flexibel arbetsmiljö som också är helt anpassat till bolagets nya arbetssätt ”Hybrid Work”. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur man lyckats göra kontoret till denna kreativa och dynamiska mötesplats och hur man lyckas med utmaningen att planera och genomföra detta stora projekt mitt under en stor företagsfusion och dessutom mitt under en pågående pandemi. Du kommer även att få ta del av hur man lyckats få den fysiska och digitala miljön att samspela på bästa sätt och hur man lyckats sätta hållbarhet och återbruk i verkligt fokus.Carina är med som talare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023
28 mars

10:50
New ways of working – så blir TietoEvrys nya huvudkontor en viktig dynamisk mötesplats för samarbete och kreativitet
  • Att planera för kontorsutveckling och samlokalisering vid fusion av två av Nordens största IT-företag mitt under en pågående pandemi – så gjorde vi
  • 100% Hybrid – så har vi utvecklat våra hybrida arbetssätt och gjort kontoret till en viktig kreativ och dynamisk mötesplats och co-creation-yta
  • TietoEvrys 6C-concept – så har vi utformat kontoret helt zonbaserat för en flexibel arbetsmiljö anpassad för hybrida arbetssätt
  • Hållbarhet och återbruk – hur lyckas man med återbruk i praktiken utan att göra avkall på estetiken?