Carole Lindmark

Brand Director
Vattenfall

Vattenfall är ett europeiskt energiföretag med cirka 20 000 anställda. I mer än 100 år har de elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vattenfall vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Carole ansvarar för Vattenfalls varumärkesfrågor globalt och Eva sköter Corporate Communications. Här är historien om hur ett utskällt statligt bolag vände en negativ spiral.Carole är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2022
15 april 2021

11:15
Strategisk kommunikation och vad den faktiskt kan åstadkomma
  • Vattenfalls förändringsresa – från statens ”sorgebarn” till en av studenternas önske-arbetsplatser
  • Hur man vänder en negativ spiral – en läxa i att leva som vi lär från högsta ledningen
  • Kan man öka medarbetar- och kundengagemang genom idogt varumärkesarbete och intern kommunikation?