Caroline Enevold

Chef för kunddriven verksamhetsutveckling
Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har ett lågt förtroende hos svenska folket något som myndigheten arbetar hårt för att förbättra. Genom kunddriven verksamhetsutveckling och insikten av sambandet mellan kundresan och de interna processerna görs nu ett stort arbete för att stärka förtroendet både internt och externt. En förnyelseresa genom att förstå kundens behov, drivkrafter och beteenden och utveckla tjänster och service utifrån dessa samt att möta kunderna mer effektivt i sömlösa flöden är nu i full gång. På denna föreläsning får du ta del av hur du går från insikt till förbättring.Caroline är med som talare på konferensen Framtidens servicefokuserade kommun och myndighet
Dag 1

11:10
Medborgarservice och kundfokus – att framgångsrikt driva förändringen i organisationen
  • Att gå från verksamhetsfokus till en mer kund- och serviceinriktad organisation
  • Hur vi arbetar för att fånga våra kunders behov och därefter anpassa vårt erbjudande och service
  • Att jobba kundfokuserat och skapa en positiv kundupplevelse oavsett kanal
  • Hur du får hela organisationen att tänka service samt ändra sitt förhållningssätt mot kunden