Caspar Almalander

Informationshanteringsstrateg
SKL

Caspar Almalander arbetar som informationshanteringsstrateg på SKL:s avdelning för digitalisering. Innan dess var han enhetschef för kommunarkivet samt registratur i Botkyrka kommun. Dessförinnan arbetade han som IT-arkivarie och stadsarkivarie i Eskilstuna kommun och deltog i ett antal stora nationella projekt och uppdrag. Caspar är en kunnig och välkänd person inom branschen och en mycket uppskattad föreläsare.Caspar är moderator på konferensen