Caspar Almalander

Informationshanteringsstrateg
SKR

Caspar Almalander är informationshanteringsstrateg på SKR. Fram till dess var han enhetschef för kommunarkivet samt registratur i Botkyrka kommun. Dessförinnan arbetade han som IT-arkivarie och stadsarkivarie i Eskilstuna kommun.Caspar är moderator på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023