Catharina Lindén

Produktionschef Badhus
NCC

Catharina är erfaren byggentreprenör som har projekterat och byggt ett flertal badanläggningar. Hon har medverkat i hela processen från ax till limpa och kommer att dela med sig av de erfarenheter badhusgruppen samlat på sig under resans gång från projektens alla faser: Marknad, Förstudie, Projektering, Produktion, Drift och Garanti.Catharina är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar
19 januari

10:50
Processen bakom en lyckad badhusbyggnation – konkreta tips och erfarenheter från Sveriges ledande entreprenör inom badhus
  • Från behov till förfrågningsunderlag – de beslut och val du gör i starten följer med hela processen
  • Ekonomi – att hålla projektet inom de ekonomiska ramarna
  • Projektering – hur tar man beslut för att uppnå önskad kvalitet, funktion och beständighet?
  • Byggnation – säkerställandet av badhusets produktion
  • Överlämnande och brukartid – att lyckas med överlämning, drift och skötsel
  • Goda exempel från lyckade, färdigställda badanläggningar