Cecilia Glover

Strateg EU-finansiering
Luleå tekniska universitet

Att hålla koll på den ekonomiska administrationen kring de olika faserna i externfinansierade forskningsprojekt är en minst sagt komplex uppgift. Regelverken är svåra och det gäller att vara uppdaterad för att kunna ge rätt stöd till både forskare och universitetsledning. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av smarta lösningar för att hantera vanliga utmaningar kring projektekonomins olika faser. Fokus kommer att läggas på uppföljning och rapportering där frågorna ofta hopar sig som mest. Vad berättigar till stöd och hur hanteras kostnader? Vad menas med personmånader och hur skiljer sig Horsizon 2020 mot det nya Horizon Europe? Du får ta del av tips och kring hur du får bättre koll på kostnader inom pågående projekt och hur man på bästa sätt kan hantera en revision om det skulle bli en. Tips som kommer att förenkla din vardag och hjälpa dig genom hela projektcykeln och i förlängningen ge mer tid över för att möjliggöra än mer forskningsfinansiering.Cecilia är med som talare på konferensen Ekonom i högskolan 2022
21 september

14:10
Projektuppföljning och rapportering – så får du bättre koll på kostnader inom pågående projekt
  • Ansökningsekonomi – smarta budgetmallar och guidning kring nya regelverken
  • Redovisning och rapportering av EU-projekt i praktiken – så möter du kraven från EU, staten och den egna högskolan
  • Så blir du kompis med Grant Agreement – tips och trix för att underlätta ditt arbete
  • Personalkostnader och tidsredovisning – smarta sätt för att möta kraven i EU-projekten
  • Vad är PM-kostnader och hur ska de räknas ut och redovisas?
  • Praktiska tips och råd för att klara en eventuell revision