Cecilia Glover

Project Controller
Swerim AB

Cecilia Glover har lång erfarenhet som ekonom på Luleå tekniska universitet där hon har arbetat som strateg inom EU-finansiering. Hon har nyligen påbörjat en ny tjänst som Project Controller på Swerim som är ett forskningsinstitut som bedriver industrinära forskning och utveckling. Cecilia är moderator för konferensen och kommer att hålla i den röda tråden under dagen.Cecilia är med som moderator på konferensen Ekonom i högskolan 2023