Cecilia Grefve Lang

Förvaltningschef
Karlskrona kommun

Cecilia har arbetat som chef och ledare i såväl minde som större kommuner med och inom socialtjänstens samtliga verksamhetsgrenar under många år, har varit det sociala arbetet troget under hela mitt yrkesliv. Hon har i de kommuner hon verkat i drivit på utvecklings och förbättringsarbete utifrån medborgarperspektivet och alla medarbetes delaktighet. Förbättringsarbetena har på olika sätt blivit uppmärksammade bl.a i boken Socialtjänst utan retur- ett medborgarperspektiv växer fram, fortbildning AB. Mellan 2014 – 2017 arbetade hon som regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, en nationell förbättringsresa som avslutades med rapporten ”Barnets och ungdomens reform – förslag för en hållbar framtid”.Cecilia är med som talare på konferensen Framtidens socialtjänst 2023
23 maj

12:10
Socialnämndens Samskapande Strategi för en Sammanhållen Socialtjänst i framkant – ett långsiktigt användardrivet omställningsarbete
  • Så arbetar vi mer förebyggande och kunskapsbaserat inom socialtjänsten för att kunna ge både barn och vuxna det stöd som de behöver
  • Strategi och användardrivna ledningssystem för kvalité – ta del av framgångsrika arbetsprocesser och metoder för en mer hållbar, resurseffektiv och brukardriven socialtjänst
  • Framtidens socialtjänst och den nya socialtjänstlagen – så förbereder vi vår organisation