Cecilia Sjöberg

Digital affärsutvecklare – Smarta kontor
Siemens

Under den globala Covid-19 pandemin har miljontals människor tvingats arbeta hemifrån, vilket har lämnat de flesta kontorslokaler tomma. Medan vissa kontorsbyggnader nu sakta förbereder sig för att öppna upp igen, så befinner sig andra fortfarande i en kritisk fas. Konsekvenserna av den globala krisen kommer att märkas långt efter pandemin, och digitaliseringen på arbetsplatserna kommer att ha stor påverkan på vårt nya sätt att leva och arbeta. Vad kan tekniken göra för att hjälpa dig och ditt företag? Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur digital teknik och smarta kontor kan stötta vid anpassningen till det hybrida arbetssättet.Cecilia är med som talare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023

14:40
Smarta kontor – så anpassar du kontoret efter det nya normala genom digital teknik
  • Paradigmskifte på arbetsplatsen – vad är viktigt när vi omformar och anpassar kontoret utifrån nya behov?
  • Hur hittar vi den perfekta hybriden som skapar en mer sömlös medarbetarupplevelse? – om mobilitet, samverkan och smarta lösningar i det flexibla hybridkontoret
  • Hur kan vi använda våra kontorslokaler mer hållbart och flexibelt och samtidigt öka medarbetarnas välbefinnande?
  • Hur kommer ny teknik att påverka arbetsplatsen och hur kan vi ta nästa steg framåt för att få rum och teknik att samverka på riktigt?