Cecilia Uneram

Brandingenjör
Uneram utveckling AB

Cecilia är ingenjören som gärna jobbar med både människor och teknik. Utveckling står i fokus och hon vill göra saker säkrare, tryggare, enklare och mer hållbara. Cecilia har arbetat som lärare på Räddningsverket och varit räddningschef, kommunikationschef och kultur-, fritid- och turismchef. Hon har även erfarenhet från internationella hjälpinsatser i bland annat Thailand och Nepal samt från nationella kriser såsom förra sommarens skogsbränder.Cecilia är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 2

15:30
Säkert och tryggt när det oväntade händer – så skapar du ett gott brandskydd för alla
  • Vad säger forskningen om brandrisker i boendemiljön för olika grupper med funktionsnedsättning?
  • Vilka åtgärder kan du vidta i boendemiljön för att öka säkerheten och brandskyddet?
  • Brandsäkerhet för alla – hur når du likvärdighet och ser till att alla personer, oavsett funktionnedsättning, har ett lika gott skydd?