Charlotta Edenvik

Avdelningschef
Örebro Kommun

Charlotta Edenvik arbetar som avdelningschef för samhällsutvecklings- avdelningen inom Örebro Kommun. Tidigare har Charlotta bl a arbetat inom olika chefsroller på Arbetsförmedlingen och där genomfört ett verksamhetsutvecklingsarbete i riktning mot en hälsofrämjande och högpresterande arbetsplats. Arbetet har uppmärksammats på olika sätt, bland annat var Charlotta finalist i Tidningens chef ”Årets hälsofrämjande chef 2019”. Charlotta utbildar i ledarskap och har ett stort engagemang kring ledarskap, hälsa och personlig utveckling.Charlotta är med som talare på konferensen Hållbara arbetsplatser 2019
Dag 2

10:10
Vardagsnära beteenden som främjar psykisk- och fysisk hälsa i syfte att bygga en hållbar verksamhet
  • Så har vi fått till en hälsofrämjande arbetsmiljö genom att skapa utrymme för fysisk aktivitet som naturlig del av arbetsveckan
  • Hur skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö som möjliggör såväl hög prestation som psykiskt hälsa?